عکاس صنعتی و تبلیغاتی

رضا دریاکناری

اطلاعات شخصی

من در رشته عکاسی از دانشکده هنر و معماری فارغ التحصیل شدم و شدیدا عاشق رشته و کارم هستم. دوست دارم خلق کنم و توی زیبا سازی محیط اطرافم از طریق عکاسی سهیم باشم. در حوزه های فاین آرت، تبلیغاتی، صنعتی، چیدمان، پرتره و مادلینگ فعالیت میکنم.